• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  đa luồng

  Giải thích VN: Khi lập trình với Java, bạn có thể tạo ra nhiều tuyến đoạn ( thread) đồng hành để giải quyết nhiều việc cùng lúc. Trong thời gian chờ đợi người dùng quyết định lựa chọn khả năng nào đó, bề ngoài máy tính dường như rỗi rãi nhưng trong "hậu trường" máy tính có thể vẫn đang làm việc. Đó là do khâu giao tiếp với người dùng chỉ là một tuyến đoạn của chương trình mà thôi. Ví dụ, tranh thủ lúc người dùng đọc một trang văn bản, bạn cho hình ảnh và âm thanh của trang tiếp theo nạp bào bộ nhớ trên tuyến đoạn khác.///Trong lĩnh vực điều tác dữ liệu, một kỹ thuật ở đó các mắt trong một cấu trúc dữ liệu hình cây chứa các biến trỏ ( pointer) đến các mắt cao hơn để băng qua cấu trúc hiệu quả hơn.

  sự đa luồng

  Kỹ thuật chung

  đa tuyến

  Giải thích VN: Khi lập trình với Java, bạn có thể tạo ra nhiều tuyến đoạn ( thread) đồng hành để giải quyết nhiều việc cùng lúc. Trong thời gian chờ đợi người dùng quyết định lựa chọn khả năng nào đó, bề ngoài máy tính dường như rỗi rãi nhưng trong "hậu trường" máy tính có thể vẫn đang làm việc. Đó là do khâu giao tiếp với người dùng chỉ là một tuyến đoạn của chương trình mà thôi. Ví dụ, tranh thủ lúc người dùng đọc một trang văn bản, bạn cho hình ảnh và âm thanh của trang tiếp theo nạp bào bộ nhớ trên tuyến đoạn khác.///Trong lĩnh vực điều tác dữ liệu, một kỹ thuật ở đó các mắt trong một cấu trúc dữ liệu hình cây chứa các biến trỏ ( pointer) đến các mắt cao hơn để băng qua cấu trúc hiệu quả hơn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X