• == [[ == == danh từ vô số a multitude of insects vô số sâu bọ đám đông ( the multitude) quần chúng, dân chúng the voice of the multitude tiếng nói của quần chúng a appeal to the multitude kêu gọi quần chúng== ==]] ==

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X