• Toán & tin

  hệ thống đa người dùng

  Giải thích VN: Một hệ máy tính cho phép nhiều người cùng thâm nhập vào các chương trình và dữ liệu một lúc.///Mỗi người dùng được trang bị một terminal (thiết bị cuối). Nếu hệ chỉ có một đơn vị xử lý trung tâm thì phương pháp gọi là time-sharing (chia thời gian) để thực hiện đa thâm nhập. Hệ time-sharing sẽ phân chia thời gian thâm nhập vào đơn vị xử lý trung tâm cho mọi người dùng.///Các máy tính cá nhân có bộ vi xử lý loại tốt, như Intel 80486 chẳng hạn, đều đủ sức mạnh để đóng vai trung tâm cho một hệ nhiều người dùng. Một hệ như vậy, nói chung đều được trang bị hệ điều hành UNIX, được thiết kế cho hệ nhiều người dùng.///Các bộ vi xử lý như 80486 và Pentium đã xóa nhòa ranh giới giữa máy tính cá nhân và máy tính mini. Nếu máy tính mini là một hệ thống nhiều người dùng được thiết kế thỏa mãn cho 4 đến 100 người sử dụng, thì các máy tính nhiều người dùng trang bị chip 80486 và Pentium có thể coi là máy tính mini. Với những tiến bộ kỹ thuật này, thuật ngữ máy tính cá nhân thường được dùng để chỉ các máy tính dành cho các ứng dụng độc lập.

  hệ thống nhiều người dùng

  Giải thích VN: Một hệ máy tính cho phép nhiều người cùng thâm nhập vào các chương trình và dữ liệu một lúc.///Mỗi người dùng được trang bị một terminal (thiết bị cuối). Nếu hệ chỉ có một đơn vị xử lý trung tâm thì phương pháp gọi là time-sharing (chia thời gian) để thực hiện đa thâm nhập. Hệ time-sharing sẽ phân chia thời gian thâm nhập vào đơn vị xử lý trung tâm cho mọi người dùng.///Các máy tính cá nhân có bộ vi xử lý loại tốt, như Intel 80486 chẳng hạn, đều đủ sức mạnh để đóng vai trung tâm cho một hệ nhiều người dùng. Một hệ như vậy, nói chung đều được trang bị hệ điều hành UNIX, được thiết kế cho hệ nhiều người dùng.///Các bộ vi xử lý như 80486 và Pentium đã xóa nhòa ranh giới giữa máy tính cá nhân và máy tính mini. Nếu máy tính mini là một hệ thống nhiều người dùng được thiết kế thỏa mãn cho 4 đến 100 người sử dụng, thì các máy tính nhiều người dùng trang bị chip 80486 và Pentium có thể coi là máy tính mini. Với những tiến bộ kỹ thuật này, thuật ngữ máy tính cá nhân thường được dùng để chỉ các máy tính dành cho các ứng dụng độc lập.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X