• Chứng khoán

  Giải nghĩa chung

  Bảng tiêu chuẩn so sánh kết quả
  • Vào thứ Sáu hàng tuần, bảng Tiêu chuẩn so sánh kết quả (Performance Yardsticks) sẽ cung cấp thông tin về tổng lợi nhuận thu về của 32 hạng mục quỹ, mỗi quỹ với một mục tiêu đầu tư khác nhau. Bảng này thể hiện các nhóm quỹ hoạt động như thế nào - không chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 12 đến nay mà còn trong các khung thời gian khác trong vòng 5 năm qua.
  • Trong khi các biến động thị trường gần nhất thường được đưa lên đầu đề tin nóng, thì các kết quả kinh doanh dài hạn lại là một chỉ báo tốt hơn nhiều để phản ánh một hạng mục quỹ nào đó hoạt động tốt đến đâu. Ví dụ, mặc dù các quỹ trong hạng mục Sức khỏe và Công nghệ sinh học giảm 0,65% so với đầu năm, kết quả kinh doanh của các quỹ đó lại tăng 22,31% trong 5 năm qua, chỉ xếp thứ hai sau hạng mục quỹ Khoa học Công nghệ.

  Mutual fund's Performance Yardsticks: www.saga.vn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X