• /´mju:tjuə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học); (triết học) thuyết hỗ sinh

  Chuyên ngành

  Y học

  hỗ sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X