• Toán & tin

  Network File System

  Giải thích VN: Giao thức NFS cho phép một máy tính nào đó truy cập một đĩa hoặc một máy tính khác trong cùng một mạng ở chế độ trong suốt. Có nghĩa là đĩa cứng có thể bị truy cập một cách dễ dàng nếu đĩa cứng đó thuộc một máy địa phương trong mạng. Để truy cập một đĩa cứng thông qua mạng, đĩa cứng đó phải được cài đặt NFS trên máy địa phương đó.

  Y Sinh

  hệ thống file mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X