• Toán & tin

    giao thức truyền tin trên mạng

    Giải thích VN: Giao thức NNTP là cơ chế được đưa ra cho dịch vụ nhóm tin của hình thức USENET. USENET hoạt động trên Internet và các mạng máy tính dựa trên TCP/IP khác, nó cho phép trao đổi thư tín, bài báo và bản tin điện tử (bulletin) xuyên suốt Internet. Các bài báo được đặt tại các trung tâm cơ sở dữ liệu trên suốt không gian Internet và các user truy cập vào cơ sở dữ liệu để lấy về các cột báo họ cần. Điều này làm giảm tắc nghẽn trên mạng và loại trừ việc lưu trữ nhiều bản sao không cần thiết của mỗi bài báo trên từng hệ thống của người đăng ký sử dụng. Có hàng ngàn nhóm tin khác nhau liên quan đến các lĩnh vực điện toán, tin tức xã hội, khoa học, con người, giải trí... và nhiều đề tài khác. Xin xem “USENET” để biết thêm thông tin. Đề tài này bàn về hoạt động của giao thức NNTP. Các Server USENET sử dụng NNTP để trao đổi các tin tức báo chí khắp nơi với nhau. NNTP cũng được sử dụng bởi các khách hàng cần đọc tin tức trên server USENET. Các loại liên kết giữa server với server, hay user với server được mô tả sau đây: Các trao đổi giữa server với server Trong quá trình trao đổi giữa các server, một server vừa yêu cầu các tin báo mới nhất từ server khác (gọi là quá trình pull: kéo về) vừa cho phép server khác push (đẩy đi) các tin mới. Trong trường hợp này, hai server cùng sắp xếp một “cuộc nói chuyện” để chỉ định nhóm tin nào được yêu cầu thì mới gửi đi. Mục đích trước hết là tránh việc “hệ thống gửi” chuyển đi những tin báo mà “hệ thống nhận” đã có rồi. Việc tuyển lựa các nhóm tin và bài báo có thể phân thành khối.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X