• /'næmbi'pæmbiizm/

  Thông dụng

  Cách viết khác namby-pambiness

  Như namby-pambiness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X