• Toán & tin

    named pipe

    Giải thích VN: Named pipes là giao diện cấp cao phục vụ việc truyền dẫn dữ liệu giữa các tiến trình thực thi trên các máy khác nhau có kết nối mạng. Named pipes là phiên bản dùng cho mạng của IPC (interprocess communication), cung cấp giao diện tương tác giữa các tiến trình trong một hệ thống đơn, đa nhiệm. Thoạt đầu, Named pipes được xây dựng như một phần mở rộng của hệ điều hành OS/2, và được cài đặt trên môi trường LAN Manager của Microsoft và trên các hệ điều hành mạng IBM LAN Server. Kỹ thuật này được hiệu chỉnh và hiện thực trên môi trường Windows. Named pipes nối mang tính hướng kết nối (connection oriented). Nó dựa trên các lệnh gọi hàm API của OS/2, nhưng trong môi trường Windows NT, chúng bao gồm thêm phần giao tiếp bất đồng bộ và bảo mật cao.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X