• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Điện

  phần tỷ dây

  Giải thích VN: Một phần tỷ của dây (1/109 giây).

  Kỹ thuật chung

  nano giây
  nanosecond (ns)
  nanô giây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X