• /neip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gáy ( (thường) the nape of the neck)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X