• /'neitl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sinh
  natal day
  ngày sinh
  natal place
  nơi sinh, nơi chôn nhau cắt rốn

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc sự sinh

  Kỹ thuật chung

  thuộc mông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X