• Toán & tin

    hồi báo âm

    Giải thích VN: ACK (acknowledgment) là một báo nhận. Khi dữ liệu được truyền dẫn giữa hai hệ thống, đối tượng nhận sẽ phản hồi thông báo khi nhận được dữ liệu. Nếu nhận được các gói dữ liệu không toàn vẹn, nó sẽ gởi tín hiện NAK về cho bên gởi. Lỗi kiểm tra Checksum sẽ xác định gói dữ liệu không toàn vẹn. NAK khác với một ACK thông thường ở chỗ NAK chỉ ra một gói dữ liệu nào đó được nhận trong tình trạng không toàn vẹn. Một tùy chọn trong việc gửi NAK là bên gửi dữ liệu có yêu cầu thông báo nhận hay không. Phương pháp này chỉ tồn tại đối với mạng trong đó bên gởi yêu cầu phải có phản hồi xác nhận. Tuy nhiên, đa số các mạng ngày nay có độ tin cậy rất cao, không cần phải dùng đến phương thức này. Do đó tùy chọn trên cũng không dùng đến.

    NAK

    Giải thích VN: ACK (acknowledgment) là một báo nhận. Khi dữ liệu được truyền dẫn giữa hai hệ thống, đối tượng nhận sẽ phản hồi thông báo khi nhận được dữ liệu. Nếu nhận được các gói dữ liệu không toàn vẹn, nó sẽ gởi tín hiện NAK về cho bên gởi. Lỗi kiểm tra Checksum sẽ xác định gói dữ liệu không toàn vẹn. NAK khác với một ACK thông thường ở chỗ NAK chỉ ra một gói dữ liệu nào đó được nhận trong tình trạng không toàn vẹn. Một tùy chọn trong việc gửi NAK là bên gửi dữ liệu có yêu cầu thông báo nhận hay không. Phương pháp này chỉ tồn tại đối với mạng trong đó bên gởi yêu cầu phải có phản hồi xác nhận. Tuy nhiên, đa số các mạng ngày nay có độ tin cậy rất cao, không cần phải dùng đến phương thức này. Do đó tùy chọn trên cũng không dùng đến.

    Điện tử & viễn thông

    báo nhận phủ định

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X