• Điện

    ký hiệu âm

    Giải thích VN: Một điểm trên mạch điện có sự tập trung điện tử lớn nhất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X