• Kỹ thuật chung

    nhà cung cấp dịch vụ mạng

    Giải thích VN: Nhà cung cấp dịch vụ mạng là người “chuyên chở” hay cung cấp các dịch vụ đến địa phương/khu vực, những người này còn được gọi là ISP (Internet service provider). Xem “Internet backbone” để biết thêm thông tin.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X