• Toán & tin

  phần tử mạng
  thành phần mạng

  Giải thích VN: Các thành phần của mạng trong ARC/INFO bao gồm liên kết mạng, nút mạng. Mỗi thành phần có ba dạng: stops, centers, and turns.

  Xây dựng

  thành phần mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X