• Kỹ thuật chung

  liên kết mạng

  Giải thích VN: Liên kết mạng là những thực thể dạng đường liên kết với nhau để biểu diễn mạng lưới giao thông (như đường xe ô tô, đường ống dẫn chất lỏng hoặc khí, đường điện) và các mạng truyền thông. Trong ARC/INFO, các liên kết được biểu diễn dạng đường với các thuộc tính được lưu trong AAT (bảng thuộc tính đường).

  Xây dựng

  liên kết mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X