• Toán & tin

    bộ phận điều hành mạng

    Giải thích VN: Là một bộ phận trong một danh nghiệp chiu trách nhiệm bảo dưỡng và điều hành mạng, giúp cho mạng ổn định và hiệu quả, giảm bớt thời gian bị ngắt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X