• /'nevə'mɔ:/

  Thông dụng

  Phó từ

  Không bao giờ nữa, không khi nào nữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X