• Thông dụng

  Danh từ

  Khu dân cư được xây dựng khẩn trương dưới sự tài trợ của nhà nước

  Xây dựng

  thành phố mới
  freestanding new town
  thành phố mới độc lập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X