• /´nju:z¸hɔ:k/

  Thông dụng

  Cách viết khác newshaker

  Danh từ

  Xem news-gatherer

  Người bán báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X