• /´nju:zmən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ký giả
  Thông tin viên
  Người bán báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X