• /´nju:tn/

  Vật lý

  newton

  Giải thích VN: Đơn vị lực khối lượng 1 kilôgam chuển động có gia tốc 1m/s2.

  Y học

  đơn vị lực Si

  Điện

  niutơn

  Kỹ thuật chung

  N

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X