• /,nikəơ'rægjʊə/

  Quốc gia

  Nicaragua is a republic in Central America. Although it is the largest nation in the region, it is also the least densely populated. The country is bordered on the north by Honduras and on the south by Costa Rica. Its western coastline is on the Pacific Ocean, while the east side of the country is on the Caribbean Sea.
  Diện tích: 129,494 sq km
  Thủ đô: Managua
  Tôn giáo:
  Dân tộc:
  Quốc huy:
  Quốc kỳ:
  TÊN QUỐC GIA Bạn hãy cùng chúng tôi xây dựng TĐ tên các Quốc gia nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X