• Điện

    bình điện catmi niken

    Giải thích VN: Bình điện Alkaline có chất điện giải dẻo được gắn kín dùng trong máy bay.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X