• (đổi hướng từ Nictitating)
  /niktiteit/

  Thông dụng

  Cách viết khác nictate

  Như nictate

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  bat , nictate , twinkle , wink

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X