• /´nait¸wɔ:kə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người đi chơi đêm
  Người miên hành
  Gái điếm, gái chơi đêm; kẻ ăn sương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X