• /nit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trứng chấy, trứng rận
  Cây/quả hồ đào/óc chó
  Đồ/thứ không ra gì, đồ nhỏ nhen (người)

  Chuyên ngành

  Y học

  trứng chấy, trứng rận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X