• /´naitreit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Nitrat

  Nội động từ

  (hoá học) Nitro hoá

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  MNO3

  Y học

  nitrat
  ammoniac silver nitrate solution
  dung dịch bạc nitrat amoniac
  silver nitrate
  bạc nitrat

  Kỹ thuật chung

  nitrat hóa
  nitro hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X