• /¸naitrifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) sự nitrat hoá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự nitrat hóa
  sự nitro hóa

  Kinh tế

  sự nitrat hóa
  sự thấm nitơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X