• Môi trường

    Nitơ điôxit
    Là kết quả của sự kết hợp ôxit nitrit và ôxi trong khí quyển; thành phần chính của khói mù quang hoá.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X