• /nɔk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khấc nỏ (ở hai đầu cánh nỏ, để giữ dây nỏ); khấc tên (ở đầu cuối tên để đặt tên vào dây nỏ)

  Ngoại động từ

  Khấc (cánh nỏ)
  Đặt (tên) vào dây cung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X