• /nɔk´tæmbju¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính hay đi chơi đêm
  Trạng thái ngủ đi rong, trạng thái miên hành

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X