• /´nɔminətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (ngôn ngữ học) (thuộc) danh cách
  Được bổ nhiệm, được chỉ định; (thuộc) sự bổ nhiệm, (thuộc) sự chỉ định

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) danh cách
  Chủ ngữ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  danh cách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X