• /´nouz¸bli:d/

  Thông dụng

  Cách viết khác nose-bleeding

  Danh từ
  Sự chảy máu cam
  Sự đánh đổ máu mũi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X