• /noʊˈvɪʃiɪt , noʊˈvɪʃˌeɪt/

  Thông dụng

  Cách viết khác novitiate

  Danh từ

  Thời kỳ tập việc, thời kỳ học việc
  (tôn giáo) thời kỳ mới tu
  (tôn giáo) viện sơ tu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  novitiate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X