• Điện

    kiểm soát vị thế bằng số

    Giải thích VN: Hệ thống máy móc và dụng cụ kiểm soát bằng tín hiệu số dùng trong hệ thống tự động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X