• /´nailən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ni lông
  ( số nhiều) quần áo lót ni lông; tất ni lông (đàn bà)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nilông
  braided nylon rope
  dây thừng bện bằng sợi nilông
  nylon bush
  chổi nilông
  nylon mat
  chiếu nilông
  nylon rope
  dây thừng nilông
  nylông
  single nylon enameled wire
  dây tráng men bọc 1 lớp nylông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X