• /ou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều Os, O's, Oes

  Mẫu tự thứ mười lăm trong bảng chữ cái tiếng Anh
  Hình O, hình tròn

  Thán từ

  (như) oh (sau o không có dấu phẩy; sau oh có dấu phẩy)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X