• /,ɔbtjuə'reiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đút nút, sự lắp, sự bịt, sự hàn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự bịt lại
  sự chận lại (ống)

  Xây dựng

  sự bịt lỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X