• /'ɔbtjuəreitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật để lắp, vật để bịt
  (y học) trám bịt
  (vật lý), (nhiếp ảnh) lá chắn sáng
  (kỹ thuật) cửa sập

  Xây dựng

  lá chắn sáng
  nút bịt kín
  nút đậy kín
  máy đóng

  Y học

  hàm bịt, nút bịt, nút kín

  Kỹ thuật chung

  cửa sập
  nắp đậy
  nắp đậy, máy đóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X