• /ɔk´teivou/

  Thông dụng

  Danh từ, viết tắt là .oct

  (ngành in) khổ tám

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khổ tám (sách)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X