• /´ɔktənəri/

  Thông dụng

  Tính từ
  (như) octnal
  Danh từ
  Nhóm tám
  Đoạn thơ tám câu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X