• /´ɔdz¸ɔn/

  Thông dụng

  Tính từ
  Chắc ăn, rất có thể
  It's odds-on that he'll be late
  Rất có thể nó sẽ đến chậm
  Danh từ
  Tình trạng tiền cuộc đã đặt xong xuôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X