• /´ɔf¸piəriəd/

  Cơ - Điện tử

  Thời gian tắt máy, ngoài chu kỳ làm việc

  Xây dựng

  thời gian tắt máy, ngoài chu kỳ làm việc

  Thông dụng

  Danh từ
  Thời gian tắt máy
  Tính từ
  Ngoài chu kỳ làm việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X