• /´ɔf¸taim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thời gian giữa hai chu kỳ; thời gian máy chạy không

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thời gian giữa hai chu kỳ, thời gian máy chạy không

  Cơ - Điện tử

  Thời gian giữa hai chu kỳ, thời gian chạy không

  Hóa học & vật liệu

  hết thời

  Kỹ thuật chung

  lỗi thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X