• Thông dụng

  Thành Ngữ

  off the hook
  hết gặp trở ngại

  Xem thêm hook

  Kỹ thuật chung

  cầm máy
  nhấc máy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X