• Thông dụng

  Thành Ngữ

  offer (sb) one's hand
  giơ tay ra (để bắt)

  Xem thêm offer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X