• /¸ɔfi´sainəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (y học) dùng làm thuốc
  Đã chế sẵn (thuốc)
  Được ghi vào sách thuốc (tên)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X