• Thông dụng

  Danh từ

  (ngành in) sự in ôpxet

  Hóa học & vật liệu

  in ốp-xét

  Xây dựng

  sự in opset

  Điện tử & viễn thông

  in ốp xét

  Kỹ thuật chung

  kỹ thuật in opset

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X